Organisatie

Algemene informatie

Cleon is opgericht in 1998, de verschillende onderdelen van het bedrijf werken vanuit een gezamelijke visie. Op verschillende vakgebieden worden produkten en diensten ontwikkeld. De filosofie die hierbij centraal staat:

Missie 
Het bieden van oplossingen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van informatietechnologie vanuit de gedachte van centraal beheer.

Visie
De ontwikkeling van diensten en produkten waarbij de informatietechnologie een zeer belangrijke rol speelt kan alleen dan succesvol zijn indien voldaan wordt aan onderstaande criteria:

• Werken op basis van bewezen technieken opgezet vanuit een standaard
• Voortdurend (intern) onderzoek naar nieuwe trends / ontwikkelingen
• Taal van de klant spreken en voortdurend blijven checken / verifieeren of hetgeen geleverd wordt aan verwachtingen en wensen voldoet.
• Planning, terugkoppeling en afronding zijn succesfactoren voor de kwaliteit van de dienstverlening

Concepten
Om de dienstverlening te kunnen uitvoeren zal te allen tijde worden gewerkt vanuit concepten. Op basis van deze concepten of aaneenschakelingen van een aantal concepten worden de werkzaamheden voor klantenuitgevoerd.
De ontwikkeling van deze concepten is een proces dat voortdurend separaat wordt uitgevoerd in een niet produktie omgeving.